مرمر

فروش سنگ مرمر (onyx)

فروش سنگ مرمر (onyx)

سنگ مرمر (onyx) از جمله سنگ های پر مصرف در ساختمان سازی می باشد. که توسط معماران برای جلوه های بصری ویژه در طرح های خود از آن استفاده می کنند.