تراورتن

سنگ تراورتن (Travertine)

سنگ تراورتن (Travertine)

توضیحات سنگ تراورتن (Travertine) نوعی سنگ آهکی و سخت است که از رسوبات چشمه های آب گرم ایجاد می شود. این سنگ برای نمای خارجی ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد.