تراورتن

انواع سنگ های تراورتن و کاربرد های آن
21 مرداد 1399

انواع سنگ های تراورتن و کاربرد های آن

سنگ تراورتن نوعی سنگ آهکی و سخت است که از رسوبات چشمه های آب گرم ایجاد می شود.